Scopul unei enciclopedii

13.10.2016

Scopul unei enciclopedii este de a aduna cunoştinţele risipite pe faţa Pământului; de a expune sistemul general (al cunoştinţelor) oamenilor lângă care trăim, şi de a-l transmite oamenilor care vin după noi; pentru ca lucrările secolelor trecute să nu fie lucrări inutile pentru secolele care vor veni; pentru ca nepoţii noştri, devenind mai instruiţi, să devină totodată mai virtuoşi şi mai fericiţi, şi pentru ca noi să nu murim fără a avea vreun merit.